ที่

รหัส 10 หลัก

รหัส Smis

รหัส Obec

โรงเรียน

เครือข่าย

ที่อยู่เว็บไซต์

1

1093340139

93010152

340139

วัดสุภาษิตาราม

สองเกาะ

http://school.phatthalung2.go.th/93010152

2

1093340140

93010153

340140

วัดแหลมดินสอ

สองเกาะ

http://school.phatthalung2.go.th/93010153

3

1093340141

93010154

340141

บ้านท่าเนียน

สองเกาะ

http://school.phatthalung2.go.th/93010154

4

1093340142

93010155

340142

บ้านเกาะนางคำ

สองเกาะ

http://school.phatthalung2.go.th/93010155

5

1093340143

93010156

340143

บ้านเกาะนางคำเหนือ

สองเกาะ

http://school.phatthalung2.go.th/93010156

6

1093340151

93010157

340151

บ้านเกาะหมาก

สองเกาะ

http://school.phatthalung2.go.th/93010157

7

1093340152

93010158

340152

บ้านเกาะเสือ

สองเกาะ

http://school.phatthalung2.go.th/93010158

8

1093340153

93010159

340153

บ้านปากบางนาคราช

สองเกาะ

http://school.phatthalung2.go.th/93010159

9

1093340154

93010160

340154

บ้านเกาะโคบ

สองเกาะ

http://school.phatthalung2.go.th/93010160

10

1093340155

93010161

340155

บ้านท่าวา

สองเกาะ

http://school.phatthalung2.go.th/93010161

11

1093340156

93010162

340156

บ้านช่องฟืน

สองเกาะ

http://school.phatthalung2.go.th/93010162

12

1093340157

93010163

340157

วัดบ้านแหลมกรวด (อินทรประดิษฐ์)

สองเกาะ

http://school.phatthalung2.go.th/93010163

13

1093340134

93010164

340134

บ้านโคกทราย

รังสีตรีมิตร

http://school.phatthalung2.go.th/93010164

14

1093340137

93010165

340137

วัดไทรพอน

รังสีตรีมิตร

http://school.phatthalung2.go.th/93010165

15

1093340132

93010166

340132

วัดควนเผยอ

รังสีตรีมิตร

http://school.phatthalung2.go.th/93010166

16

1093340133

93010167

340133

บ้านดอนประดู่

รังสีตรีมิตร

http://school.phatthalung2.go.th/93010167

17

1093340128

93010168

340128

วัดหัวควน

รังสีตรีมิตร

http://school.phatthalung2.go.th/93010168

18

1093340127

93010169

340127

บ้านโพธิ์ (ชุมคณานุสรณ์)

พันธปัญญา

http://school.phatthalung2.go.th/93010169

19

1093340125

93010170

340125

อนุบาลปากพะยูน

พันธปัญญา

http://school.phatthalung2.go.th/93010170

20

1093340126

93010171

340126

ปากพะยูน

พันธปัญญา

http://school.phatthalung2.go.th/93010171

21

1093340150

93010172

340150

วัดโรจนาราม

พันธปัญญา

http://school.phatthalung2.go.th/93010172

22

1093340129

93010173

340129

วัดฝาละมี

พันธปัญญา

http://school.phatthalung2.go.th/93010173

23

1093340144

93010174

340144

บ้านควนพระสาครินทร์

พันธปัญญา

http://school.phatthalung2.go.th/93010174

24

1093340145

93010175

340145

บ้านแหลม

พันธปัญญา

http://school.phatthalung2.go.th/93010175

25

1093340146

93010176

340146

วัดบางขวน

พันธปัญญา

http://school.phatthalung2.go.th/93010176

26

1093340147

93010177

340147

บ้านบางมวง

พันธปัญญา

http://school.phatthalung2.go.th/93010177

27

1093340148

93010178

340148

วัดพระเกิด

พันธปัญญา

http://school.phatthalung2.go.th/93010178

28

1093340149

93010179

340149

วัดควนนางพิมพ์

พันธปัญญา

http://school.phatthalung2.go.th/93010179

29

1093340130

93010180

340130

บ้านม่วงทวน

รักสีครีมิตร

http://school.phatthalung2.go.th/93010180

30

1093340131

93010181

340131

บ้านหารเทา (จรุงราษฎร์ดำเนิน)

รังสีตรีมิตร

http://school.phatthalung2.go.th/93010181

31

1093340135

93010182

340135

สำนักสงฆ์ห้วยเรือ

รังสีตรีมิตร

http://school.phatthalung2.go.th/93010182

32

1093340136

93010183

340136

บ้านทะเลเหมียง

รังสีตรีมิตร

http://school.phatthalung2.go.th/93010183

33

1093340138

93010184

340138

บ้านควนนกหว้า

รังสีตรีมิตร

http://school.phatthalung2.go.th/93010184