ที่

รหัส 10 หลัก

รหัส Smis

รหัส Obec

โรงเรียน

เครือข่าย

ที่อยู่เว็บไซต์

1

1093340049

93010064

340049

อนุบาลเขาชัยสน

มิตรภาพเขาชัยสน

http://school.phatthalung2.go.th/93010064

2

1093340050

93010065

340050

วัดหัวเขาชัยสน

มิตรภาพเขาชัยสน

http://school.phatthalung2.go.th/93010065

3

1093340059

93010068

340059

บ้านลานช้าง(มิตรภาพ 45)

มิตรภาพเขาชัยสน

http://school.phatthalung2.go.th/93010068

4

1093340060

93010069

340060

บ้านควนโคกยา

มิตรภาพเขาชัยสน

http://school.phatthalung2.go.th/93010069

5

1093340076

93010070

340076

บ้านเทพราช

มิตรภาพเขาชัยสน

http://school.phatthalung2.go.th/93010070

6

1093340077

93010071

340077

บ้านท่านางพรหม (ธนาคารกุรงเทพ 8)

มิตรภาพเขาชัยสน

http://school.phatthalung2.go.th/93010071

7

1093340071

93010072

340071

บ้านท่าลาด

ควนขนุนหานโพธิ์

http://school.phatthalung2.go.th/93010072

8

1093340073

93010074

340073

วัดท่านางพรหม

ควนขนุนหานโพธิ์

http://school.phatthalung2.go.th/93010074

9

1093340074

93010075

340074

วัดชุมประดิษฐ์

ควนขนุนหานโพธิ์

http://school.phatthalung2.go.th/93010075

10

1093340075

93010076

340075

วัดควนสามโพธิ์

ควนขนุนหานโพธิ์

http://school.phatthalung2.go.th/93010076

11

1093340069

93010077

340069

บ้านไสนายขัน

ควนขนุนหานโพธิ์

http://school.phatthalung2.go.th/93010077

12

1093340070

93010078

340070

วัดโพธิยาราม

ควนขนุนหานโพธิ์

http://school.phatthalung2.go.th/93010078

13

1093340062

93010079

340062

บ้านควนหมอทอง

มิตรภาพเขาชัยสน

http://school.phatthalung2.go.th/93010079

14

1093340063

93010080

340063

บ้านเกาะทองสม

มิตรภาพเขาชัยสน

http://school.phatthalung2.go.th/93010080

15

1093340064

93010081

340064

บ้านควนยวน

มิตรภาพเขาชัยสน

http://school.phatthalung2.go.th/93010081

16

1093340078

93010082

340078

วัดท่าควาย

มิตรภาพเขาชัยสน

http://school.phatthalung2.go.th/93010082

17

1093340061

93010083

340061

บ้านโคกม่วง (ดำประชาอุทิศ)

มิตรภาพเขาชัยสน

http://school.phatthalung2.go.th/93010083

18

1093340054

93010085

340054

วัดแหลมจองถนน

มิตรภาพเขาชัยสน

http://school.phatthalung2.go.th/93010085

19

1093340055

93010086

340055

วัดแตระ (ปาลานุเคราะห์)

มิตรภาพเขาชัยสน

http://school.phatthalung2.go.th/93010086

20

1093340065

93010087

340065

วัดหานโพธิ์

ควนขนุนหานโพธิ์

http://school.phatthalung2.go.th/93010087

21

1093340067

93010089

340067

ไทยรัฐวิทยา ๒๓ (วัดโคกโหนด)

ควนขนุนหานโพธิ์

http://school.phatthalung2.go.th/93010089

22

1093340053

93010092

340053

วัดควนโก(ไพศาลประชาอุปถัมภ์)

ควนขนุนหานโพธิ์

http://school.phatthalung2.go.th/93010092

23

1093340057

93010093

340057

บ้านแหลมดิน (หัสนันท์อุปถัมภ์)

ควนขนุนหานโพธิ์

http://school.phatthalung2.go.th/93010093