รายละเอียดเว็บไซต์

โค้ดดึงเว็บไซต์จากระบบ EMIS มาแสดงในเว็บ google site รายโรงเรียน
<?php
?>
<iframe frameborder="0" scrolling="no" width="100%" height="3200" src="http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1093340xxx"></iframe>
<?
?>